Skip NavigationBack to HomepageContact Me!Print this page!

Naša firma


História : V danom segmente pracujeme od roku 1990 . Postupom casu , sa zo zivnostenského biznisu nasa cinnost pretransformovala na cinnost pod hlavickou KEMADA s.r.o.

Ponuka : Sme Vám schopný poskytnút vývoj, projekt, výrobu autorských riesení a zároven montáz aj technologicky nárocnejsích celkov priamo na mieru a to v segmente :

* grafické informacné systémy - oznacenia objektov , inerierové systémy
* exterierové a interierové tabule a erby
* primátorské a starostovské insignie
* plakety a pamätné tabule
* mestský a obecný mobiliár - autobusové cakárne
- autobusové zastávky
- lavicky a lavice
- stojany na bycikle a kose
* herné prvky do exteriéru a interiéru - detské herne , hracie prvky

Vsetky nami dodávané diela sú výlucne nasou produkciou , disponujeme vlastnými technologickými a výrobnými kapacitami vo vlastných priestoroch . Personálne kapacity vzhladom k skutocnosti , ze máme v prípravnej fáze v tíme od grafika cez dizajnéra po krajinného inziniera a psychológa , na následne výrobných pracovníkov cez kov a drevo , nám zabezpecujú realizáciu nasich diel výlucne v nasej rézii a len v minimálnej podpore riesit nase diela kooperáciou a subdodávkami .
Dokázeme pre Vás pripravit nárocné projekty vrátane vsetkých technických správ, revízii a posudkov.

Môzete sa na nás obrátit aj s malými zákazkami , resp. z ciastkovým riesením , návrhom a výrobou len jednotlivých komponentov .

Nakolko volíme vzdy individuálny prístup k Vasej zákazke, nedostanete od nás nikdy sériový výrobok
bez osobitých crt, ale originál navrhnutý s ohladom na Vase potreby a poziadavky, ktorý Vás bude vystihovat, odlisovat a dôstojne reprezentovat.

Za vyse 20 rocnú realizáciu diel je s nasimi produktmi je spokojných uz mnozstvo státnych institúcii ,miest, obcí, hotelov a iných.

Dúfame ze sa spolahnete na nasu spolocnost a pripojíte sa k nasim spokojným zákazníkom aj Vy.